Jednou nahoře, jednou (v) dole*

  • Prohlídky důlní expozice a expozice báňského záchranářství jsou placené prohlídky s výkladem průvodce. Velký okruh zahrnuje obě expozice (2 hod.), malý okruh báňské záchranářství (1 hod.).

Provozní doba:

  • 1. 4. - 31. 8. PO - NE 9:00 - 18:00, začátky prohlídek každou celou hodinu, poslední začátek velkého okruhu v 16:00 hod., malého okruhu v 17.00 hod.
  • 1. 9. - 31. 3. ÚT - NE 10:00 - 18:00, začátky prohlídek každou celou hodinu, poslední začátek velkého okruhu v 16:00 hod., malého okruhu v 17.00 hod.

Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci

  • Návštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Návštěvník si rovněž může v blízkosti šachetní budovy vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v originálních vozíčcích určených pro dopravu osob v dole, tažených funkční důlní lokomotivou. Na rozloze 250 m důlních chodeb zkušení havíři, coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole vč. ukázky ručního a funkčního pluhového a kombajnového porubu.

Expozice báňského záchranářství

  • Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí.

Povrchová expozice báňské razicí a dobývací techniky

  • Součástí centrálního parkoviště je volná expozice těžké důlní a dobývací techniky (dobývací a razicí kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy).

Expozice Historie důlní dopravy

  • Nachází se v prostorách bývalé konírny a kočárovny, později stolárny. Panely chronologicky mapují vývoj důlní dopravy od dopravy koňmi po současnost.

Expozice historického osídlení

  • Nachází se v blízkosti centrálního parkoviště. Představuje ukázku historického obydlí s ohništěm z doby lovců mamutů. 

 

       

 

*Dolní oblast Vítkovice, z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv uzavřít veškeré expozice, zejména pak v termínu festivalu Colours of Ostrava (včetně samotných příprav a úklidu) a během svátků 24. 12. – 25. 12.